De gemeente wil dat mensen die dumping van munitie hebben gezien of er al dan niet onder dwang aan hebben meegewerkt, een verklaring bij de politie afleggen. De verslagen zijn van belang voor het vervolg van het baggerwerk in de stadswateren, aldus de gemeente.

Na de vondst van de munitie hebben verscheidene mensen zich al gemeld met verhalen over dumping van kisten vol explosieven in de gracht. Voorafgaand aan het baggerwerk is wel historisch onderzoek gedaan, maar van dat verhaal was niets bekend. „De Achtergracht is in de jaren vijftig en zeventig ook al gebaggerd, maar toen is niets gevonden", zei een woordvoerster van de gemeente. Het baggerwerk in deze gracht ligt momenteel stil.

Het afleggen van een verklaring heeft geen enkele persoonlijke consequentie voor de ooggetuigen. Omdat de politie processen–verbaal opmaakt worden de verklaringen als officiële documenten in een onderzoek naar het vervolg van het baggeren meegenomen. Sinds vorig jaar wordt er gebaggerd in de stadswateren. Het 22,5 miljoen euro kostende project is naar verwachting in 2012 afgerond