Volgens advocaat Burt Neuborne, die uit naam van nazislachtoffers de banken
voor het gerecht gedaagd heeft, kunnen de nabestaanden nu recht doen gelden op
vele honderden miljoenen dollars die nooit zijn opge?ist. "Met dit compromis in
de hand kan eindelijk recht gedaan worden. Nu krijgen we zicht op de
bankrekeningen en kan begonnen worden met het indienen van de claims."

Als de Zwitserse banken donderdag hun formele definitieve accoord geven op de
woensdag jl. gesloten overeenkomst zullen Cr?dit Suisse en UBS AG de namen
openbaar maken van 3000 bankrekeningen die tijdens het nazibewind werden
geopend. Van deze rekeningen zal een databank worden samengesteld waarvan de
gegevens vergeleken kunnen worden met de duizenden aanspraken die in de loop der
tijd bij de Zwitserse banken zijn ingediend. Ter vereenvoudiging van de gang van
zaken zal in New York een kantoor worden geopend dat als tussenpersoon zal
fungeren.

In 1998 werd in een proces beslist dat de banken als genoegdoening 1.25 miljard
dollar aan de overlevenden van de Holocaust moesten betalen.

De overlevenden en hun famileleden beschuldigden de Zwitserse banken van
diefstal, verduistering en valsheid in geschrifte omdat gegevens van
bankrekeningen vernietigd werden om de sporen uit te wissen die zouden kunnen
aantonen dat de banken joodse bezittingen ter waarde van vele honderden
miljoenen dollars naar Nazi-Duitsland hadden doorgesluisd.

In het proces dat resulteerde in de regeling van 1998 bepaalde de federale
rechtbank dat 800 miljoen dollar zou worden uitgekeerd aan joden met Zwitserse
bankrekeningen of aan hun nabestaanden. Van dat bedrag is tot op heden slechts
154 miljoen uitgekeerd, voornamelijk omdat van de rekeninghouders en hun familie
niemand de Holocaust heeft overleefd.

Tot woede van zowel de federale rechtbank als de nabestaanden bleven de banken
weigeren inzicht te geven in de documenten waarin de namen van de
rekeninghouders vermeld staan.
Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor het uitkeren van het geld bij de
Zwitserse banken, omdat die nooit meer dan ca. twintigduizend namen van
rekeninghouders openbaar hebben willen maken.

Op dit moment liggen er meer dan dertigduizend claims ter beoordeling.
Tweeduizend ervan, met een gezamenlijke waarde van zo’n 270 miljoen dollar, zijn
al toegewezen.
Door het nu bereikte accoord zal het aantal claims naar verwacht sterk
toennemen.

Bron: joods.nl