De tankkazemat is een in beton gestort pantservoertuig dat werd gebouwd in de Kou-de Oorlog. De Eindhovense kazemat diende voor de be-scherming en de verdediging van de voormalige start- en landingsbanen op vliegbasis Welschap. Het ruim honderd ton wegende geval moet in Eindhoven plaatsmaken voor de bouw van de nieuwe woon-wijk Meerhoven. De gemeen-te Eindhoven vond het jam-mer om het bouwwerk onder de slopershamer te laten ko-men en schenkt het daarom aan het nationale oorlogsmu-seum. Het exemplaar dat binnen-kort in Overloon is te bezich-tigen, is gemaakt van een zogeheten Stackhound-pant-serwagen. De bouwkosten in-dertijd bedroegen ruim twaalfduizend gulden.

Na de Tweede Wereldoorlog bleef veel oud materieel van de geallieerden achter in Nederland. Daaronder waren ook tanks die feitelijk versleten waren. Maar de rompen van de tanks bleken nog goed bruikbaar voor andere doeleinden. Deze werden toentertijd op militair strategische plaatsen in een vooraf gegraven kuil geplaatst en vervolgens in een dikke betonverpakking gegoten.

Op deze manier ontstonden eenvoudige kazematten. In de jaren vijftig zijn zo enkele kazematten aangelegd bij militaire vliegvelden, zoals die van Eindhoven en Volkel. Bedoeld als verdediging tegen eventuele aanvallen ten tijde van de Koude Oorlog.