In Enschede en omgeving waren dat vooral Joodse medeburgers. Ook heeft Johannes met zijn groep aan bevrijdingsacties deelgenomen, waarbij ongeveer 60 verzetsstrijders werden bevrijd, onder andere Frits de Zwerver (Ds. F. Slomp) uit de Koepelgevangenis en 56 verzetsstrijders uit het Huis van Bewaring, beide te Arnhem op resp. 11 mei en 11 juni 1944. De website bevat verder gedichten uit het Geuzenliedboek en aangrijpende tekeningen uit de oorlog.
Voor belangstellenden is het adres: www.johannesterhorst.nl

Lelystad,  januari 2009
Gert Slings