Het IAC is in 1952 opgericht door overlevenden van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, om de wereld bekend te maken met wat er werkelijk in het kamp heeft plaatsgevonden, de belangen van de overlevenden van het kamp te behartigen en de het contact tussen de verschillende Nationale Auschwitz-comit?’s te steunen en te bevorderen.

In 1992 werd het bestuur, dat tot dat moment uitsluitend uit overlevenden had bestaan, uitgebreid met jongere leden, zodat ook nieuwe generaties doordrongen zouden blijven van de plaats die ‘Auschwitz’ als begrip in het morele en politieke debat moet innemen.

Inmiddels maken 19 nationale Auschwitz-comit?’s deel uit van het International Auschwitz Committee. Bij alle nationale comit?’s hebben voorlichting en onderwijs een belangrijke plaats bij de activiteiten.

De website is in het engels, duits, frans en pools te bekijken en omvat, naast o.m. een overzicht van de activiteiten, de aangesloten organisaties en een (nog) kort lijstje weblinks, een pagina met foto’s.

Bron: Joods.nl