Het archiefmateriaal ligt opgeslagen in een instituut dat zich bezighoudt met de geschiedenis van het Tsjechische leger. Het hoofd van het instituut is door de kwestie zwaar onder vuur komen te liggen. Het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken verwijt hem te laat maatregelen te hebben genomen om schade aan de documenten te voorkomen.

Na de oorlog werden uit het voormalige Tsjecho-Slowakije ongeveer 2,5 miljoen etnische Duitsers verdreven. In de zogeheten Benes-decreten werden zij beschuldigd van collaboratie met Hitler. Het ministerie van Binnenlandse Zaken was indertijd verantwoordelijk voor de massale deportatie.