Intussen wordt bekeken hoe de onwenselijk geachte heffing van entree ook komende
jaren kan worden voorkomen. Kamp Vught heeft een exploitatietekort door hoge
bouwkosten en rijksbezuinigen. De provincie wil met nog eens 400.000 euro in dit
gat springen. Ook Den Bosch heeft 20.000 euro toegezegd. Dit zou echter nog niet
voldoende zijn voor een sluitende exploitatie zonder entree-inkomsten.

 

Bron: Brabants Dagblad