screenshot_andere_tijden_vrouwen_gewapend_verzet
Andere Tijden interviewt drie vrouwen die als jonge vrouw in de Tweede Wereldoorlog deelnamen aan het gewapend verzet.

Hoe kijken ze terug op hun daden?

Een interview met Siet, die deelnam aan het Groningse verzet en Truus en Freddie, die in Haarlem en Overveen deelnamen aan het gewapend verzet.