De bom is ter plaatse door de Explosieven
Opruimings Dienst (EOD) gedemonteerd en later in polder Jannezand in de
Biesbosch tot ontploffing gebracht.
Na de vondst moesten bewoners
van drie huizen binnen blijven. Het scheepvaartverkeer op de Bergsche
Maas is tijdelijk stilgelegd.
De vondst van de bom is op zich geen
verrassing. In de omgeving van het kanaal, vlakbij de Bergsche Maas, is
eind 1944 zwaar gevochten. Om die reden worden de baggerwerkzaamheden
uitgevoerd door een gespecialiseerd aannemersbedrijf.

Bron: Brabants Dagblad