Op deze dag zijn vertegenwoordigers van de diverse geallieerde landen
aanwezig. Ook zijn er afgevaardigden uit Tsjechi?, Slowakije en Polen, landen
die hier ook meegevochten hebben.

Bijzondere gasten zijn zes leden van de Nijmegen Company van de Grenadier Guards
uit Londen. Dit Britse legeronderdeel vervulde een belangrijke rol in de strijd
om de Waalbrug. Om de herinnering levend te houden draagt een van de compagnie?n
de naam Nijmegen. Zondag 19 september verzorgen zij bij de verschillende
activiteiten de erewacht.

Maar centraal staan de honderden veteranen uit Amerika, Canada en
Groot-Brittanni? voor wie deze laatste grote herdenking een bijzondere
gebeurtenis is.

Programma

De dag begint in de St. Stevenskerk met een oecumenische herdenkingsdienst. Deze
begint om 10.30 uur. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door het koor
van de St.Mary and St. Ann?s Chapel uit Amsterdam.

Om 14.30 uur paraderen de veteranen door de Nijmeegse binnenstad. Vanaf de Grote
Markt lopen zij naar het Traianusplein. De parade wordt muzikaal begeleid door
de Drumfanfare van de Luchtmachtkapel, de Amerikaanse 6th Fleetband en de
Nijmeegse doedelzakband Batavorum.

Bij het bevrijdingsmonument is om 15.00 uur een korte herdenkingsplechtigheid,
gevolgd door kranslegging. Daarna zullen de veteranen op historische voertuigen
de Waalbrug oversteken. De 40 voertuigen, waaronder 2 Shermantanks zijn daarna
nog te bezichtigen op de Waalkade.

Tussen de programmaonderdelen in krijgen de veteranen een lunch aangeboden in De
Vereeniging. De dag wordt afgesloten met een feestelijk diner. Daar krijgt elke
veteraan een herdenkingsmedaille uitgereikt.

Ook het Amerikaanse leger is vertegenwoordigd met een vlaggenwacht.

Toegang

De plaatsruimte in de St.Stevenskerk is beperkt. Een groot deel daarvan is
gereserveerd voor de veteranen. Belangstellenden kunnen toegangskaarten
bestellen op telefoonnummer 024-329 23 86 of via e-mail
j.hoevenaars@nijmegen.nl . De
kaart(en) worden u dan toegezonden zolang er ruimte is. De parade en
middagplechtigheid op het Traianusplein zijn vrij toegankelijk.

In verband met de herdenkingsplechtigheden zijn een aantal verkeersmaatregelen
van kracht. Zo zullen de Waalbrug en het Traianusplein van 14.00-17.00
afgesloten zijn. De lijndiensten rijden dan niet door de binnenstad, maar volgen
de maandagroute.