Dat is nodig omdat voor de bouw van een overdekte vleugel aan het gebouw ??n hectare naaldbos in het natuurgebied Overloonsche Duinen moet worden gekapt.

Marshallcollectie

Het nieuwe paviljoen moet plaats gaan bieden aan driehonderd Amerikaanse legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, behorend tot de collectie van het generaal George C. Marshallmuseum dat uit Zwijndrecht vertrekt.
Deze uitbreiding is nodig om het museum aantrekkelijker te maken en daardoor in stand te kunnen houden. Het kampt met een teruglopend aantal bezoekers en afnemende inkomsten uit entreegelden en subsidies.
Het gevolg hiervan is een structureel exploitatietekort, waardoor het museum inteert op zijn vermogen en met sluiting wordt bedreigd.
Vorige maand maakte staatssecretaris C. Ross-van Dorp (Welzijn) bekend dat zij geen financi?le steun meer wil geven aan de educatieve taak van het museum, waaraan jaarlijks zeshonderd schoolklassen een bezoek brengen. Een meerderheid van de Tweede Kamer, heeft daar bezwaar tegen.

Kwaliteitsimpuls

Het paviljoen met de Marshallcollectie is het belangrijkste onderdeel van een kwaliteitsimpuls, die ook vernieuwing van het documentatiecentrum en vrije toegang tot het museumpark omvat. De gemeente Boxmeer werkt aan de samenstelling van een dagtocht die bestaat uit een bezoek aan het museum en aan ?Zoo Parc Overloon?, dat eveneens fors wil uitbreiden en eerder op bezwaren van de provincie stuitte.
Bij het museum is er volgens de provincie sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang dat de bouw van het paviljoen in het bos rechtvaardigt. Het verlies aan bos en natuur wordt gecompenseerd met de aanplant van twee hectare berken- en eikenbos op een voor dit doel aangekocht weiland.

Bos veilig stellen

De gemeente heeft inmiddels stappen gezet om dit compensatiebos op te nemen in een bestemmingsplan en daarmee veilig te stellen, waardoor aan alle voorwaarden voor de streekplanafwijking wordt voldaan. De provinciale planologische commissie (ppc) is gisteren akkoord gegaan met deze keuze. Volgens natuur- en milieudeskundige H. Kloosterboer was het mogelijk geweest om het paviljoen deels op een weiland te bouwen en daarmee bos te sparen. ?Dat had eerder onderzocht moeten worden. Inmiddels is het plan te ver gevorderd.?
Volgens de provincie moet het paviljoen met de Marshallcollectie dit jaar al zijn deuren openen.

Bron: Brabants Dagblad