Levensgevaar.
 
Na de oorlog deed Frans van Riel dienst in onder andere Asten, later ging hij over naar de Verkeerspolitie met als standplaats Eindhoven, waar hij op 29 mei 1970 als Oppper met pensioen ging. Frans van Riel heeft geen gemakkelijk leven gehad. Gedurende de oorlog verkeerde hij constant in levensgevaar, hetgeen zijn sporen achterliet. Voor zijn verdiensten in oorlogstijd ontving hij zowel Nederlandse als hoge buitenlandse onderscheidingen uit Belgie, Frankrijk, Engeland en Amerika. Zo ontving hij het Mobilisatie-oorlogskruis en het Verzetsherdenkingskruis. De Belgische onderscheidingen: Gouden Kruis van het Geheim Leger, Ridder in de Orde van Erkentelijkheid, Herinneringsmedaille van den Oorlog 1940-1945, Medaille van de Weerstand. Voorts de Engelse onderscheiding King George VI Medal en de Amerikaanse onderscheiding Medal of Freedom. Verder de Franse onderscheidingen Medaille van de l’Union des Evades en de La Croix du Combattant de l’Europe.
 
 
Bron: Kempener Koerier nummer 2-11 januari 2006