Kamp Amersfoort was geen concentratiekamp naar het voorbeeld van Dachau. Het was een klein en provisorisch kamp dat onder toezicht stond van de Sipo/SD. Verwaarlozing, honger, mishandeling en moord drukten een stempel op het verblijf van meer dan 35.000 gevangenen die korte of langere tijd – in twee afzonderlijke periodes – gevangen waren in het kamp.

Via de vernieuwde website kunnen bezoekers kennis nemen van deze historie.
Niet alleen de Historie wordt belicht. Ook de activiteiten van de St. Nationaal monument Kamp Amersfoort hebben een belangrijke plaats gekregen op de website.

Ik nodig u uit om een kijkje te nemen op: www.kampamersfoort.nl

Gert Stein