De twee onderzochten het beheer van de vermogens van Joodse minderjarigen die in de Tweede Wereldoorlog beide ouders hadden verloren. Drie organisaties, waaronder het Joods Maatschappelijk Werk (JMW), hadden opdracht tot de studie gegeven. Dat gebeurde nadat Elma Verhey in haar boek ”Kind van de rekening” (2005) tot de conclusie was gekomen dat de erfenissen en tegoeden van de minderjarige wezen op zeer omstreden wijze waren beheerd.

Volgens de twee onderzoekers zijn er echter geen aanwijzingen dat er van het vermogen misbruik is gemaakt. Ze schrijven dat de materiële en sociale zorg van de Joodse voogdijinstellingen gunstig afstak tegen de kille manier waarmee de overheid die Joodse kinderen tegemoet trad. De onderzoekers vinden dat de Joodse instellingen zich met veel toewijding voor de belangen van de wezen hebben ingezet.