Vereniging

Over de Documentatiegroep ’40-’45

Op 1 september 1963 werd de Documentatiegroep ’40-’45 opgericht voor geinteresseerden in de Tweede Wereldoorlog. Deze interesse bestaat vaak uit het bestuderen van documenten, boeken etc., maar ook uit het verzamelen van publikaties, documenten en andere voorwerpen.

De vereniging heeft ongeveer 900 leden van alle leeftijden, waaronder (amateur-)historici, publicisten en verzamelaars. Ook zijn een aantal musea, instituten en bibliotheken lid.

De leden van de Documentatiegroep zijn vaak geinteresseerd in de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, maar ook zijn er leden die zich specialiseren op een bepaald onderwerp uit deze oorlog.
Veel leden hebben een uitgebreide verzameling aangelegd van allerlei documenten en/of voorwerpen uit de periode van 1940 tot 1945 en zijn vaak bereid om deze beschikbaar te stellen voor publikaties, exposities etc.
Ook worden door leden diverse aspecten van de Tweede Wereldoorlog bestudeerd. De resultaten hiervan worden via het maandblad Terugblik bekend gemaakt of verschijnen in afzonderlijke publikaties.

De leden van de Documentatiegroep ’40-’45 dienen zich te conformeren aan de doelstellingen van de Documentatiegroep.

De Documentatiegroep ’40-’45 werd in 1963 opgericht door geinteresseerden in de Tweede Wereldoorlog. De groep stelt zich ten doel de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog te bevorderen. Dit geldt zowel voor de oorzaken als de gevolgen van deze oorlog. Dit bevorderen van de belangstelling hiervoor geldt ook voor de beoefening van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De Documentatiegroep probeert haar doel met wettige middelen te bereiken.