Dat meldt de BBC op grond van uitspraken van medewerkers binnen het Vaticaan. In Joodse kring wordt al jaren gevraagd om opening van de archieven.

Kringen binnen het Vaticaan hopen dat met de openstelling van het archief een eind zal komen aan de beschuldiging dat de Rooms-Katholieke Kerk haar stem niet verhief tegen de holocaust, de massale vernietiging van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De laatste jaren zijn veel beschuldigingen geuit tegen het Vaticaan waar het ging om het stilzwijgend toelaten van de moord op Joden. Pius XII, die paus was tijdens de Tweede Wereldoorlog, is om deze reden fel gekritiseerd. Voor de oorlog was hij ambassadeur van het Vaticaan in Berlijn. De archieven die nu worden opengesteld beslaan de periode van 1922 tot 1939.

Het Vaticaan heeft al aangegeven dat documenten van de jaren 1931 tot en met 1934 vrijwel geheel vernield of zwaarbeschadigd zijn. Branden na bombardementen zouden daar de oorzaak van zijn, meldt persbureau Reuters.

Vorig jaar schortten rooms-katholieke en Joodse wetenschappers hun onderzoek op naar de verhouding tussen het Vaticaan en nazi-Duitsland. Ze deden dat omdat er huns inziens veel te veel materiaal geheimgehouden werd. Joodse groepen drongen tevens sterk aan om de zaligverklaring van Pius XII, paus van 1939 tot 1958, uit te stellen. Zij stelden dat eerst moet worden afgewacht wat de openbaarmaking van de documenten oplevert.

Tegenover het nieuwsagentschap Associated Press verklaarden medewerkers van het Vaticaan dat de nu vrij te geven documenten „aan zullen tonen dat er grote werken van barmhartigheid en hulpverlening verricht zijn op initiatief van Pius XII ten gunste van gevangenen en andere door de nazi’s vervolgden.”

Volgens het Vaticaan was het de bedoeling geweest halverwege de maand januari al inzage te geven in de geheime documenten. Maar de openstelling voor wetenschappers is met een maand vertraagd vanwege de omvang van het materiaal.