Het bronnenpakket is bedoeld voor het vak geschiedenis voor leerlingen van de derde klas van havo en vwo, maar biedt ook veel informatie voor eenieder die ge?nteresseerd is in de geschiedenis van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het bronnenpakket is te vinden op www.hetutrechtsarchief.nl.


De oorlogsinformatie over de stad Utrecht in de Tweede Wereldoorlog biedt 69 gescande foto?s, affiches, spotprenten, distributiebonnen, illegale kranten, persoonsbewijzen, verordeningen van de bezetter en brieven over de stad Utrecht in de Tweede Wereldoorlog. Deze bronnen zijn afkomstig uit Het Utrechts Archief.


Het onderwerp is onderverdeeld in vijf thema?s: dagelijks leven, collaboratie, propaganda en censuur, Jodenvervolging en verzet. Aan de hand van deze thema?s kunnen leerlingen met behulp van de gescande bronnen en een aantal vragen thuis of op school zelfstandig onderzoek doen naar dit onderwerp.


Aan de orde komen onder andere veranderingen in het straatbeeld, de distributie van levensmiddelen en andere goederen, de rol van de NSB, de Nationaal-Socialistische propaganda en censuur, de ari?rverklaring en het verloop van de deportatie van Utrechtse Joden.


Bron: Reformatorisch Dagablad