Nu, ruim 60 jaar na dato, zien we drie belangrijke tendensen:

1)      De generatie die de eerder genoemde intensieve beleving met de collectie en de objecten heeft gehad wordt ouder en neemt meer afstand van het beheer

2)      De objecten en de collecties die vaak wel tegen een stootje kunnen, raken aan het eind van hun incasseringsvermogen

3)      Praktijkervaring en moderne inzichten en mogelijkheden leiden tot een meer realistische interpretatie van de theorie van museaal beheer en behoud. Dit voortschrijdend inzicht komt niet terecht bij de ‘kleinere beheerders’ die nog steeds aan hikken tegen de ‘idealistische normeringen’.

Om de specifieke kennis op het gebied van behoud en beheer van bijzonder en kwetsbaar erfgoedmateriaal te vergroten en ‘up to date’ maken worden tussen nu en eind 2009 een twintigtal workshops georganiseerd door het hele land.

In de workshops zal steeds de praktijkervaring centraal staan. De deelnemers (ca. 20 tot 25) worden zelf in staat gesteld worden om voorbeelden van oplossingen aan te dragen, maar ook om met voorbeelden van problemen te komen.

De workshops worden geleid door mensen met ruime ervaring op het gebied van beheer van collecties, ook daar waar geen (of zeer weinig) budget beschikbaar is. De deelnemers zullen na deze dag terugkomen in de eigen organisatie met een groter begrip van de problematiek en de overtuiging dat voor het merendeel van de problemen goede en betaalbare oplossingen te vinden zijn. Deelnemers ontvangen een hand-out met directe informatie, bovendien beschikken ze een netwerk waar een beroep op gedaan kan worden.

Achtergrondinformatie:

Het project richt zich met name op ‘kleine beheerders’, kleinere collecties van WOII-collecties met minder dan één volledig betaalde arbeidsplaats die belast is beheer en behoud van het cultureel erfgoed.
 

Met het project Zorg voor het Kleine Geheugen willen de samenwerkingspartners het volgende bereiken:

a.) Bewustzijn creëren (waar nodig) en concretiseren van de risico’s waaraan de objecten worden blootgesteld;

b.) Het aanbieden van handreikingen en pragmatische oplossingen om de risico’s te verminderen en verval en verlies tegen te gaan;

c.) Het creëren van een netwerk van betrokkenen die laagdrempelig met elkaar communiceren en elkaar te hulp treden.

Helicon Conservation Support

www. helicon-cs.com/index.php5

Deelname: 25 euro incl. lunch

U kunt zich opgeven bij Erfgoed Nederland:

Het programma, het tijdstip en routebeschrijving wordt nagestuurd. Ook voor vragen kunt u terecht bij bovenstaand mailadres.

Data workshops: (onder voorbehoud)

13 januari Overijssel

27 januari Limburg

10 februari Drenthe

24 februari Utrecht

10 maart Gelderland

24 maart Brabant

7 april Zeeland

21 april Flevoland

14 mei Utrecht

30 juni Overijssel

14 juli Limburg

25 augustus Zuid Holland

1 september Noord Holland

15 september Utrecht

29 september Brabant

13 oktober Friesland

27 oktober Zeeland

10 november Gelderland

24 november Groningen

Wanneer u interesse heeft, of op de hoogte gehouden wilt worden, kunt u dit doorgeven aan het info@helicon-cs.com.

Erfgoed Nederland, sectorinstituut voor het erfgoed, het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) en het Provinciale Overleg Erfgoedhuizen Nederland (OPEN) starten het project Zorg voor het Kleine Geheugen. De inhoudelijke invulling en uitvoering ligt in handen van Helicon Conservation Support.