Aan de reacties te merken zijn leden erg tevreden over de nieuwe Terugblik in kleur.

Ook in dit nummer geven kleurenfoto’s een extra dimensie aan de interessante artikelen.

In dit nummer deel II over de oorlog in de Europese ministaatjes, nu wordt Monaco onder de loep genomen.

Een onderzoek naar het werk van het Joodse Sonderkommando in Auschwitz Birkenau.

In dit nummer deel 1 van het tweeluik.

Een verslag van de herdenking rond de omgekomen verzetsman Wim Gertenbach.

De bekendste onderduikplek in Rotterdam is zonder twijfel de Breepleinkerk op Rotterdam- Zuid.

Op de omslag van dit nummer kunt u de Breepleinkerk al zien.

In dit artikel leest u wie hier tijdens de oorlog achter het orgel van 1942 tot de bevrijding verborgen hebben gezeten en ziet u enkele voorwerpen die jaren nadien in deze ruimte werden aangetroffen.

Onze PR krijgt versterking met een tweede bestuurslid.

Een eerste aanzet daartoe wordt gegeven tijdens en na onze eerste beurs in Achterveld op 26 januari a.s.

Maak van de gelegenheid gebruik en kom hier naartoe. Bijzonderheden leest u in de oproep filatelie.

Op 27 oktober jl. was onze laatste beurs in Voorthuizen.

Na 25 jaar tijd om te verkassen naar Achterveld, een sfeerverslag treft U in deze Terugblik aan.

 

Bestuur en redactie van de Documentatiegroep ’40-’45 wensen u hele fijne Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en alle goeds voor 2019!