Na binnenkomst in het restaurant kregen we allemaal een informatiemap, waarin achtergrondinformatie met kaarten en foto’s van de slag op de Grebbeberg.
Helaas moest voor aanvang al een ambulance gewaarschuwd worden voor een themaganger met hartklachten. Uit voorzorg werd hij naar het ziekenhuis in Ede vervoerd.

 Na het welkomstwoord door de vice-voorzitter werd door  de Stichting de Greb een boeiende inleiding over de slag om de Grebbeberg gegeven.

De Grebbelinie bestond uit
1. de frontlijn – hier moest gevochten worden, lag achter riviertje Grift of Grebbe
2. de stoplijn – kwam alleen in actie als de frontlijn doorbroken werd , lag dwars over de Grebbeberg

Een totaal misplaatste Nederlandse inschatting was dat men de vijand tussen 4 weken en 4 maanden bij de Grebbelinie kon tegenhouden.
De Duitsers rekenden erop binnen ??n dag door te breken. Zij loofden na afloop de dappere Nederlandse verdediging en spraken over “Teufelsberg” – Duivelsberg.

Vanaf 10 mei 1940 om 3.55u. overschreden de Duitse troepen de Nederlands- Duitse grens.
In de avond van de 10e mei bereikten de Duitsers Wageningen en begonnen in de morgen van de 11e mei met artilleriebeschietingen van de Grebbeberg.
Tijdens de gevechten vielen 420 Nederlandse soldaten Op 13 mei bezweek de Nederlandse stoplijn op de Grebbeberg.

Zes jaar geleden werd de Stichting de Greb opgericht om de Nederlandse hardnekkige weerstand en de verliezen tijdens de slag om de Grebbeberg het respect te geven, die het verdient.

Na de lezing volgt een uitstekende lunch, waarna iedereen zich per auto naar de begraafplaats op de Grebbeberg begeeft.

Op de begraafplaats wordt stilgestaan bij enkele graven en het persoonlijke verhaal van betrokken militair.

Hierna gaan we de bossen op de Grebbeberg in met de Stichting de Greb en vinden daar kazematten en zelfs een ijskelder, die als commandopost gebruikt werd.
Ook heeft de Stichting de Greb een stuk van de loopgraven herbouwd om een indruk te geven onder welke omstandigheden de Nederlandse militairen de strijd in gingen.

Van de voorposten is weinig terug te vinden.
Na het oversteken van de weg beklimmen we de trap van 170 treden naar de uitkijkpost op de Grebbeberg. Ondanks de steeds harder vallende regen krijgen we hier een goed zicht op het hoornwerk en het uitzicht wat de verdedigers van de Grebbeberg hadden op de naderende Duitsers.

 
Verschillende leden van de  Stichting Menno van Coehoorn gingen voor het eerst mee met een themadag van de Documentatiegroep ’40-‘45.
We zullen hen beslist vaker terugzien, want zo’n themadag is een prima visitekaartje van de Documentatiegroep ’40-’45.

© Dirk Docter