U krijgt een cadeautje van de Documentatiegroep. Het is een boek en het heet De strepen van een Zebra. Op pagina 2 hebben we een pagina uit de Zebra afgedrukt.

Het boek staat vol met ’kleine’ verhalen (dat wil zeggen: van ’gewone’ mensen) over de ’grote’ geschiedenis. Het bestuur wil dat die verhalen niet vergeten worden en biedt U dit boek daarom graag aan.

Daarnaast wil het bestuur zijn dankbaarheid aan U tonen voor Uw betrokkenheid bij en trouw aan de Documentatiegroep.

In dit nummer vindt U een prachtig artikel over de Tweede Wereldoorlog als ’tijdverdrijf’ – De auteur staat stil bij de vele spelletjes en puzzels die er in die periode werden gemaakt. Natuurlijk ging het om meer bij die spelletjes dan om pure lol. Kijkt U bijvoorbeeld eens naar de zogeheten spotter cards op pagina 6 die bedoeld waren om de vliegtuigen van vriend en vijand te herkennen. Een ander artikel belicht de geschiedenis van de Vrijmetselarij. De loges werden, zoals U weet, door de hele geschiedenis heen gewantrouwd maar dat was zeker het geval in het Derde Rijk. Zo omschreef Hitler de Vrijmetselarij als ’vergif’. Ook in deze Terugblik de geschiedenis van de eigen familie van een lid in de moeilijke jaren van de Oorlog. Het artikel laat zien hoe ’totalitair’ oorlog is – alles en iedereen lijdt onder de verschrikkingen die zij met zich mee brengt.

Natuurlijk vindt U in dit nummer ook weer de fotorubriek ’Ergens in Nederland’ en de Boekendienst.

Omslag van “De strepen van een Zebra”.