In deze Terugblik kijken we naar het verleden. Op blz. 2 een terugblik naar de viering van ons eigen zestigjarig
bestaan met twee geweldige lezingen.

Verder in deze editie: o.a. een lid van de Documentatiegroep ’40-’45 en kind tijdens de oorlogsjaren, over zijn oorlogsherinneringen
rond Deventer en Terwolde. Een brug tussen verleden en heden.

Inhoudsopgave:

Mijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog [1] – pag. 4
Het echtpaar Broll: een verhaal van een ‘gemengd gehuwd’ echtpaar tijdens de Jodenvervolging in het Derde Rijk – pag. 8
William Wood en de luchtoorlog boven Tynaarlo – pag. 10
Bijvangst – pag. 13
Krijgsgevangenen marcheren door Heerlen ‘Het Heerlensche Roode Kruis deed prachtig werk’ – pag. 14
Ergens in Nederland – pag. 16
Rotterdams verzet bevrijdt medewerkers illegaal blad Je Maintiendrai – pag. 20
Twee unieke poststukken naar Auschwitz-Birkenau (1943) – pag. 24