De Algemene Ledenvergadering 2017 leverde veel uitstekende suggesties van leden op.
Opmerkelijk was de actieve en positieve wisselwerking tussen leden en bestuur.  Hier werd samen aan een vereniging gewerkt.
De lezing over illegale pers was voor velen een openbaring. De na afloop aan alle aanwezigen uitgereikte originele uitgave van het Parool/ Leids Nieuwsblad van januari 1944 was voor allen een onverwachte en zeer gewaardeerde kers op de taart.

Ons eerste artikel is geschreven door een onlangs overleden lid. Hij was actief in het museum de Bewogen Jaren in Hooge Mierde.
Het artikel betreft de lotgevallen van de Joodse familie Dasché in Goirle, een voorbeeld van het persoonlijke gezicht wat ons lid wilde geven aan slachtoffers van de oorlog.

Hij gaf aan bijna al de 190 slachtoffers in de gemeente Goirle een gezicht en hier wordt tijdens de plaatselijke herdenkingen ook gebruik van gemaakt. Daarna volgen de oorlogsbelevenissen van een gewoon Nederlands dienstmeisje en haar ontmoeting met een hoge Duitse militair.

Een ander lid laat ons zien hoe Nederlandse grenssteden, in dit geval Enschede, te lijden hadden onder vergissingsbombardementen.
We kunnen weer genieten van een lid die zijn ervaringen rond de dijkgaten in de Wieringermeer beschreef.

De beurs in Voorthuizen van 10 juni gaat definitief niet door vanwege een dubbele boeking door ’t Trefpunt.
We hebben een geweldige alternatieve locatie en staan op 10 juni a.s. van 11.00-16.00u. in de dependance van het Koninklijk Marechausseemuseum te Buren.

Uit het verslag van de ledenvergadering 2017: Leden worden met nadruk opgeroepen om interessante artikelen in te sturen naar ons redactieadres. Hebt u regionaal nieuws met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog? Stuur het naar de redactie !