img007In dit nummer wordt vanuit de Werkgroep Brandweerhistorie de geschiedenis van de gekazerneerde brandweercompagnieen naar Duits model belicht.
De foto’s lieten bij Jac. Baart een belletje rinkelen, zijn artikel over luchtaanval nummer 26 is het resultaat. Ook viel hem iets in Zierikzee op, hij deelt het met ons.

Onze Documentatiegroep ’40-’45 wordt steeds meer als kennisplatform gezien. Dit keer doet de Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog een beroep op uw kennis
bij het vaststellen van de identiteit van drie vlak na de bevrijding opgegraven lijken.