Tijdens de alternatieve beurs in Buren op 10 juni j.l. konden leden elkaar ontmoeten in de dependance van het Museum der Koninklijke Marechaussee te Buren.

Een geslaagde beurs met veel ontmoetingen en leuke gesprekken.

U treft een kort sfeerverslag aan.

Voor de daar gehouden boekenactie konden wij door tijdsdruk slechts onze leden bereiken met een bekend emailadres.

Zij kregen de nieuwsbrief met de aangeboden boekenlijst.

Helaas bleken verschillende emailadressen niet meer te kloppen, waardoor deze leden een mooie aanbieding zijn misgelopen.

Ontvangt u geen nieuwsbrief van de Documentatiegroep ’40-’45? Stuur dan een mail naar het secretariaat.

Komt u 29 juli a.s. ook naar onze beurs in het Oorlogsmuseum te Overloon?

Ook daar rekenen we op fijne ontmoetingen met u, onze leden.

Op 10 augustus bent u welkom in Aalten ( zie Terugblik juni 2017 nummer 572).

In deze Terugblik een uitgebreid artikel over het Duitse munitiedepot bij Apeldoorn, voor velen een onbekend stuk oorlogsgeschiedenis.

Een lid deed onderzoek naar het verzetsverleden van zijn vader in Amsterdam en vertelt hierover.

Hij was betrokken bij de activiteiten rond de afgelopen 5 meiviering in Amsterdam en beschrijft een gesprek wat hij had rond drie Paroolmensen, waaronder zijn vader.

Een reactie op onze vraag aan leden om artikelen te schrijven over bijzondere locaties waar men is geweest.

Hij was in Babi Jar.

Welke gedachten gaan er door iemand heen die loopt op een plek met zo’n gruwelijke geschiedenis?