Ook nu weer heeft de redactie geprobeerd om een Terugblik in elkaar te zetten die u gaat boeien. Dit keer hebben we de focus gelegd bij het begrip ‘cultuur’. Zoals U weet, is cultuur een erg breed begrip dat loopt van de muziek van Mozart tot aan de tekeningen op doosjes lucifers. Die variatie vindt U ook terug in dit nummer.

Leo Smit Componist Tweede Wereldoorlog

Een lid heeft een prachtig artikel geschreven over spelletjes uit de Tweede Wereldoorlog. Vaak wordt verondersteld, dat alles in de Tweede Wereldoorlog ten dienste stond van een totalitaire propagandamachine maar gold dat ook voor spelletjes? In zijn artikel, dat ook visueel een genot is door de prachtige illustraties, geeft hij een antwoord op bovenstaande vraag.

Een andere auteur, die al jaren mooie artikelen voor ons blad schrijft, heeft een hele serie geschreven over de zogeheten gilden die tot doel hadden om het culturele leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog te reguleren.

Deel een, dat U in deze Terugblik vindt, gaat over de Kultuurkamer en de Kultuurraad. Zoals altijd, is ook dit interessante artikel voorzien van mooie illustraties. Dit jaar krijgen we nog een tweede serie over ‘vergeten’ componisten die, zoals duidelijk zal worden, het eigenlijk niet verdienden om vergeten te worden.

Bij deze artikelen, geschreven door twee auteurs van de Leo Smit Stichting, kunt u – door met Uw smartphone te focussen op de code die bij elk artikel staat – ook muziek van deze componisten beluisteren. In dit nummer beginnen we met – onder andere – Leo Smit zelf, naar wie de al eerder genoemde stichting is genoemd.