tbjan17

De voorzitter wenst namens het hele bestuur en het redactieteam iedereen een goed en gezond 2017 toe. Hij vraagt zich af hoe we het lidmaatschap meer inhoud kunnen geven, bijvoorbeeld door leden met eenzelfde interessegebied met elkaar in contact te brengen. Ook kijkt hij vooruit naar ons 55 jarig lustrum in 2018.
Laten we van 2017 een bruisend verenigingsjaar maken waarbij velen zich actief willen inzetten voor onze vereniging, de Documentatiegroep ’40-’45.

Als redactie sluiten we ons hier helemaal bij aan, ook wij wensen iedereen alle goeds toe voor 2017.
We beginnen met deel twee van Frontstad Deventer.

Veel is al geschreven over de luchthaven Schiphol tijdens de oorlogsjaren. Vanuit de werkgroep Brandweerhistorie twee artikelen over de brandbestrijding tot 1945 op Schiphol. Deel 1 laat de opbouw vanaf de Eerste Wereldoorlog zien. Deel 2 volgt in februari.

Niet alles is zwart/ wit, er waren Duitsers die menselijk bleven tijdens de oorlog. Een voorbeeld is deze Rijksduitser uit Schiedam, die opgeroepen werd voor de Wehrmacht en het leven redde van een aantal personeelsleden van de Twentse elektriciteitscentrale