Natuurlijk willen wij u allen hele goede Kerstdagen en een gezellige en veilige jaarwisseling toewensen, naast alle goeds en een goede gezondheid voor 2020!

Het decembernummer van de Terugblik is voor het laatst door de oude redactie gemaakt.

Met ingang van de 600e Terugblik van januari 2020 treedt de nieuwe redactie aan.

In het decembernummer beginnen we met een artikel over de Hafenschutz Gruppe Harlingen 1940-1945.

Een onderzoek naar ’Operatie Berlijn’  in Nederlands-Indië en gevolgen in Nederland voor de z.g.  Indische gijzelaars.

Bijzonder om te lezen hoe de vader van een van onze leden hierbij betrokken was.

Een lid geeft zijn artikel niet voor niets de titel ’Wat een zoektocht weer oplevert!’

Een zoektocht die naar Zuid-Afrika leidt.

Zo kun je met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog bezig zijn en heel bijzondere dingen ontdekken.

Nog mooier als je er dan een artikel voor de Terugblik over maakt met bijzondere afbeeldingen.

Unieke tekeningen die uiteindelijk aan het Verzetsmuseum Amsterdam geschonken zijn.

Afgelopen jaren hebben we, dankzij uw ingezonden kopij, mooie Terugblikken kunnen maken.

Wij blijven meewerken aan de Terugblik, het daadwerkelijk vormgeven en maken dragen wij over aan de nieuwe redactie en wensen hen daarbij veel succes!

Blijft u kopij insturen? Dan kunnen alle leden ook de komende jaren elke maand weer uitkijken naar de volgende interessante Terugblik.