Dit is de eerste Terugblik van de nieuwe redactie.

Soms lees je een artikel dat je direct raakt omdat de auteur zonder opsmuk vertelt wat hem is overkomen. In deze Terugblik ’de list van juffrouw Arie’, het stuk van een lid van inmiddels 98 jaar, waarin hij beschrijft hoe hij door een verkleedpartij kon ontkomen aan de klauwen van de Arbeitseinsatz. Het artikel is een stukje ooggetuigengeschiedenis van klasse.

Verder in dit nummer een studie door een lid over Louis Einthoven. Deze bekleedde diverse voorname posities maar welke fout hij ook maakte, nooit bleef er iets aan hem kleven.

Verder een artikel over de eed van Hippocrates. Wrang concludeert hij dat veel nazi-artsen deze eed, die hen verplichtte zorg te dragen voor hun patiënten, negeerden en de meest gruwelijke wreedheden begingen. Waarom was het zo gemakkelijk voor hen om de weg van het Kwaad in te slaan?

Daarnaast de vaste rubrieken en prachtige onbekende foto’s in de rubriek “Ergens in Nederland”.