In deze Terugblik onderbreken wij de serie over Deventer, volgende maand deel 3.

Hierdoor hebben wij nu ruimte om enkele actuele artikelen te kunnen plaatsen.

We beginnen met deel 2 van de brandbestrijding op luchthaven Schiphol, vanaf het begin van de bezetting tot en met de voedseldroppings in mei 1945. Fijn deze samenwerking met auteurs uit de werkgroep brandweerhistorie.

In het Holländerlager in Jamlitz volgen we een Nederlandse militair, die zich in januari 1943 aanmeldde voor de Nederlandse Oost Bouw ( NOB). Wat was de relatie tussen het Holländerlager en het ernaast gebouwde Jodenkamp?

Een redactielid bezocht Wenen en geeft tips voor hen, die ook een bezoek aan deze stad willen brengen en willen weten wat er nog te zien is van en over de Tweede Wereldoorlog.

In Oorlog blijft Oorlog een onverwacht contact tijdens een vakantie in Drenthe met een Würzburg-radar, hoe komt die daar? Gevolgd door een boeiende overstap naar een schilderijententoonstelling in het Drents Museum in Assen.

Onze voorzitter schreef diverse artikelen over Barendrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar is ook actief in het levend houden van de herinnering bij de schooljeugd. Dit komt duidelijk naar voren bij een kort verslag over het bezoek van de Australische ambassadeur aan Barendrecht.

Als laatste enkele vragen over de werkzaamheden van een Vlaardinger na de bevrijding in geallieerde dienst, nadat hij door hen uit een Duits kamp bevrijd was.

In dit nummer de inhoudsopgave van alle artikelen uit 2016 en een uitgebreid verenigingsnieuws.