De zomervakantie ligt weer achter ons.

In dit nummer beginnen we met het tweede deel over de Landwacht, Jan Hagel, in Rotterdam.

Daarna het eerste deel over een neergestorte B24H Liberator, die op 5 april 1945 in Barendrecht neerstortte.

Uw hulp wordt ingeroepen bij twee oproepen over Goes in oorlogstijd en de verzetsgroep ‘Three Castles’ in Amsterdam

De beurs in Overloon eind juli was een succes. Alles was door het Oorlogsmuseum prima voor ons geregeld, waarvoor onze dank.

De gesprekken met bezoekende leden waren geweldig, deze waardevolle onderlinge contacten zijn een meerwaarde voor het lidmaatschap.

Op de militariabeurs op 9 oktober a.s. in Vlaardingen staat de Documentatiegroep ’40-’45 in de kleine zaal.

Ook organiseren wij weer samen met de Aircraft Recovery Group op 23 oktober een militaria- en documentatiebeurs in Fort bij Veldhuis te Heemskerk.

Met deze beurzen komt de Documentatiegroep ’40-’45 naar u toe. Komt u op 7 en 23 oktober naar ons toe op deze beurzen?

Het bestuur wil het lidmaatschap van de Documentatiegroep ’40-’45 extra inhoud geven door Kerngroepen in te stellen. Hierin kunnen leden met eenzelfde belangstelling voor een bepaald onderwerp contact met elkaar hebben en gegevens uitwisselen, een verdieping van het eigen interessegebied.