Allereerst wil ik u namens de gehele redactie alle goeds voor 2016 toewensen.

Wij hopen, samen met het bestuur, de leden ook dit jaar veel moois aan te bieden: natuurlijk de maandelijkse Terugblik, maar ook de beurzen en themadagen, de website en onze Facebookpagina.

Graag doen wij ook nu een beroep op de expertise van onze leden, om artikelen in te sturen,
om elkaar te ontmoeten op beurzen en themadagen en bijdragen te leveren op internet.
In deze Terugblik vervolgt de geschiedenis van de Beutewaffen, nu het Nederlandse Vickers afweergeschut.

Een uitgebreide studie over kustbatterij Lindemann bij Calais, het grootste en modernste onderdeel van de Atlantikwall.
Waar kwam het geschut vandaan en hoe groot was deze kustbatterij eigenlijk?
Na de Boekendienst een artikel over archeologie gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog.
Wetenschappers houden zich hiermee bezig en zijn op een symposium bijeen geweest. Het verslag daarvan is ook voor u verkrijgbaar.

Ook nu weer een uitgebreid verenigingsnieuws met nieuwe leden.
De acties van de penningmeester op facebook en de website zijn succesvol. Prima idee om ook
de nieuwe leden op deze wijze kennis te laten maken met de vereniging en ons speciale nummer over de voedseldroppings.

tb556