De Russen van Assen

russenvanassen

 

In de weken voor 4 mei zond Omroep Max een documentaire uit over de vergeten Russen van Assen. Ook in Assen waren  krijgsgevangen uit de Sovjet-Unie.

Assenaren weten dat zich nog te herinneren. In de documentaire wordt het verhaal verteld van een soldaat die onderdak vond bij een Asser familie en van een zoon, die zijn vader zoekt.

Ons lid Remco Reiding gaat op zoek naar nabestaanden van een slachtoffer, dat begraven ligt in Leusden.

Klik op de foto om de documentaire te bekijken.

Ons lid Remco Reiding Koninklijk onderscheiden 

Op 9 mei 2014 was het Overwinningsdag in Rusland. Gelijktijdig worden op het Russisch Ereveld in Leusden de daar begraven Russen herdacht.

Ongeveer 15 jaar geleden trok ons lid Remco Reiding zich het lot aan van de nabestaanden van deze onbekende Russen en heeft intensief gezocht naar familieleden van de slachtoffers die hier zijn begraven. Dankzij zijn speurtochten heeft Remco al meer dan 180 families kunnen inlichten over de laatste rustplaats van hun dierbaren. Hij wil nog tenminste 200 Russische families opsporen.

Voor zijn werk is Remco Reiding 9 mei na de herdenking op het Russische Ereveld benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Zie ook de videoreportage en http://www.kindvanhetereveld.nl/

Remco, van harte gefeliciteerd met de onderscheiding en dank voor al je inspanningen om nabestaanden zoveel jaar na de oorlog zekerheid te geven over hun hier begraven familieleden.

Het bestuur van de Documentatiegroep ’40-’45.