Een “verloren generatie” – Nieuwe Joodse begraafplaats Praag

praagbegraafplaats-samuel-pimsenstein

Op 11 oktober j.l. bezocht ik , tijdens een mede door mij georganiseerde reis naar Praag e.o., de nieuwe Joodse Begraafplaats.
Deze begraafplaats grenst aan het Dorinth Hotel “Don Giovanni” in de wijk Vinohrady.
Wat mij opviel bij veel van de graven van de Joodse burgers van Praag, was het feit dat er een extra tekst op de grafsteen of op een losse stenen plaat was aangebracht.
De tekst bevatte veelal de namen van familieleden (kinderen?) van de overledenen met een overlijdensdatum die ligt in de oorlogsjaren 1940-1945.
Ook was er de plaats van overlijden vermeldt, zoals b.v. Auschwitz, Terezin en het KZ Tabor.
Ook op de binnenzijde van de muur rondom zijn plaquettes aangebracht ter herinnering aan de joodse burgers van Praag die nooit terug keerden.
Aan hen is een laatste rustplaats op deze begraafplaats niet gegund, alleen hun naam herinnert nog aan hun bestaan, een “verloren generatie”?

Hans Rombouts

 

praagbegraafplaats-pressburg praagbegraafplaats-rafaelschaechter