26 september: Themadag “De oorlog in de lucht 1939-1945”met historische voertuigen.

Zaterdag 26 september is de afsluiting van het zomerseizoen van Museum 40-45 te Harkstede met de traditionele Themadag.

Naast de eigen verzameling zijn er nog een 3-tal verzamelaars, die hun  mooiste spullen uit hun luchtoorlog-collectie komen tonen.
Ook weer verkoop van (luchtoorlog)boeken/ documentatie/ enz. Net als het afgelopen jaar zijn er opnieuw diverse voertuigen en motoren van Keep Them Rolling aanwezig!

Open van 10.00 tot 17.00 uur aan de Hoofdweg 74C en deze dag ook in De Graankorrel, Hoofdweg 65 te Harkstede. (overzijde van de weg).

 

9434321091_75051fd636_b

 

 

Verzameling Museum ’40-’45 / Open Huis

Ons lid Chris Scholtens toont op diverse dagen zijn bijzondere verzameling Tweede Wereldoorlog/Museum ’40-’45.

Open op

11 mei
8 juni
13 juli
28 september THEMADAG “De oorlog op/aan en onder water”
12 oktober GROTE BOEKEN-/ DOCUMENTATIE-VERKOOP

van 10.00 tot 17.00 uur

Adres; Hoofdweg 74C te Harkstede (achter Kapsalon De Knipstee)

VRIJE TOEGANG

Diverse gebruiksvoorwerpen, surrogaten, uniformen, documenten, “illegale” kranten, aanplakbiljetten, militaria, stafkaarten, vliegtuigonderdelen, enz.

Hoofdthema’s dit jaar;

“Werken in Duitsland”

Het verhaal over de dwangarbeid in Duitsland.
10 miljoen Europeanen werden tewerkgesteld door de Duitse bezetter, waarvan ruim een half miljoen Nederlanders. Bijna 40.000 overleefden dit niet; 8.000 kwamen om in Duitsland, terwijl er nog altijd sprake is van ruim 30.000 vermisten……..!
Vele voorwerpen/ foto’s en documenten.

Zaterdag 28 september Themadag: “De oorlog op/aan en onder water “39-45”
Voor uw vragen/ informatie/ taxatie voorwerpen, enz.
Diverse deelnemers; niet alleen in het museumpje op Hoofdweg 74C, maar ook er tegenover,
in DE GRAANKORREL, Hoofdweg 65 te Harkstede.
Documentatie/ boeken/ voorwerpen etc..

Zaterdag 12 oktober een Grote 40-45 Boeken- en Documentatie-verkoopmarkt in
DE GRAANKORREL, Hoofdweg 65 in Harkstede.

Chris Scholtens

21 augustus 1944 CONFERENTIE IN DUMBARTON OAKS BEGONNEN

Die organisatie moet er komen in plaats van Volkenbond. Die is er niet in
geslaagd om de vrede te bewaren en is sindsdien zowat ingesluimerd. Bovendien
zijn de VS er nooit lid van geweest, terwijl de Sovjetunie eruit is gezet.

Vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, de Sovjetunie, Groot-Brittani? en
China werken nu aan een systeem van Verenigde Naties waarbij de vrede desnoods
met geweld kan worden afgedwongen en waarbij de grote mogenheden de rol van
politieman zouden spelen.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994