26 september: Themadag “De oorlog in de lucht 1939-1945”met historische voertuigen.

Zaterdag 26 september is de afsluiting van het zomerseizoen van Museum 40-45 te Harkstede met de traditionele Themadag.

Naast de eigen verzameling zijn er nog een 3-tal verzamelaars, die hun  mooiste spullen uit hun luchtoorlog-collectie komen tonen.
Ook weer verkoop van (luchtoorlog)boeken/ documentatie/ enz. Net als het afgelopen jaar zijn er opnieuw diverse voertuigen en motoren van Keep Them Rolling aanwezig!

Open van 10.00 tot 17.00 uur aan de Hoofdweg 74C en deze dag ook in De Graankorrel, Hoofdweg 65 te Harkstede. (overzijde van de weg).

 

9434321091_75051fd636_b

 

 

april 2011 (504)

Zeer veel Nederlanders hebben korte of langere tijd in Duitsland gewerkt. R.E. Taselaar beschrijft aan de hand van de ervaringen van dhr. C. Th. Ruijter en met behulp van een poststuk en foto’s enige aspecten van het leven in kamp Tirpitz bij Bremen. De mannen waren werkzaam bij DeSchiMAG (Deutsche Schiff- und Maschinenbau AG).

Begin 2002 kon de Amerikaan Rudy Appel van de Duitse overheid ca. DM. 1000 Wiedergutmachungsgeld te krijgen. Alleen moest hij wel aantonen, dat hij op 10 mei 1940 in Nederland woonde. Een neef van zijn vrouw nam contact op met het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam en kreeg daar te horen, dat Rudy Appel in de Holocaust was omgekomen en dat zijn naam voorkomt op een lijst van (ex-)leerlingen die ieder jaar op 4 mei worden herdacht. Rudy Appel schrijft, met hulp van Willem Oldenburg, hoe dit zo heeft kunnen gebeuren.

Verder in dit nummer het tweede deel van het artikel van L.C. Smit over korporaal Huibert Breitenbach, één van de eerste oorlogsgewonden op 10 mei 1940.

In een korte bijdrage beschrijft Jac. J. Baart enige monumenten in Moermansk

21 augustus 1944 CONFERENTIE IN DUMBARTON OAKS BEGONNEN

Die organisatie moet er komen in plaats van Volkenbond. Die is er niet in
geslaagd om de vrede te bewaren en is sindsdien zowat ingesluimerd. Bovendien
zijn de VS er nooit lid van geweest, terwijl de Sovjetunie eruit is gezet.

Vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, de Sovjetunie, Groot-Brittani? en
China werken nu aan een systeem van Verenigde Naties waarbij de vrede desnoods
met geweld kan worden afgedwongen en waarbij de grote mogenheden de rol van
politieman zouden spelen.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994