Battlefieldtour: 2 Daagse Calais en Duinkerken e.o.

22 en 23 April 2017.

Een gevarieerde reis van Operatie “Dynamo” in Duinkerke tot de herfst van 1944 met de Canadese Opmars over het Belgische Leopoldkanaal. Daartussen nog de Atlantikwall en de V-Wapens. Een bijzondere blik op de geschiedenis van WO II.
Pas de Calais is m.b.t. de rest in Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog een exceptioneel geval.
Was de rest van Frankrijk, op Vichy na, onder supervisie van Parijs, Pas de Calais viel onder Brussel. Niet bepaald een voordeel.
Dit kwam door de strategische ligging van dit gebied.

De bevolking had te maken met o.a. vorderingen van huizen en paarden.
Ook waren er extreem veel Duitse militairen gelegerd.
Vanwege dit feit waren er frequent hevige bombardementen, de bevolking heeft dan vaak ook proberen te overleven in de puinhopen.
Systematische plundering van dit gebied door Metaalnijverheid, Chemie en textielfabrieken.
Ook leverden diverse razzia’s arbeidskrachten op die gedwongen moesten werken o.a. Atlantikwall.
In 1943 duiken er veel mannen onder.

Zaterdag 22-4 :

Ons eerste reisdoel was de grote bunker bij La Coupole.
La Coupole, gelegen op 5 km van Saint-Omer Frankrijk (Nord-Pas-de-Calais), is een van de meest indrukwekkende overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Door de overweldigende massaliteit, de ondergrondse plaatsing van de installaties, het lijden van de dwangarbeiders die het hebben gebouwd, vormt het een symbolische plaats van de nazi-onderdrukking.
Deze immense bunker museum, in 1943-1944 gebouwd door de Organisatie Todt, moest de lanceerbasis worden van V2-raketten tegen Londen. Deze raketten die werden ontwikkeld in het ultrageheime centrum Peenemünde door het team van Von Braun, vormen met de Amerikaanse atoombom, de meest geavanceerde wapens die zijn ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. De V2 werden in de ondergrondse fabriek “Mittelwerk”, gelegen in het centrum van Duitsland, in serie gefabriceerd door de gedeporteerden van het concentratiekamp Dora.
La Coupole, zwaar gebombardeerd door de Geallieerden, werd in de zomer van 1944, na de landing in Normandië verlaten. De V2’s, die vanaf september 1944 Londen en Antwerpen troffen, werden gelanceerd vanaf mobiele bases in Nederland.
Sinds 1997 trekt deze plaats, getransformeerd in Centre d’Histoire et de Mémoire (Centrum van de Geschiedenis en van de Herinnering), meer dan 1,7 miljoen bezoekers.

(meer…)

Terugblik 556 Januari 2016

Allereerst wil ik u namens de gehele redactie alle goeds voor 2016 toewensen.

Wij hopen, samen met het bestuur, de leden ook dit jaar veel moois aan te bieden: natuurlijk de maandelijkse Terugblik, maar ook de beurzen en themadagen, de website en onze Facebookpagina.

Graag doen wij ook nu een beroep op de expertise van onze leden, om artikelen in te sturen,
om elkaar te ontmoeten op beurzen en themadagen en bijdragen te leveren op internet.
In deze Terugblik vervolgt de geschiedenis van de Beutewaffen, nu het Nederlandse Vickers afweergeschut.

Een uitgebreide studie over kustbatterij Lindemann bij Calais, het grootste en modernste onderdeel van de Atlantikwall.
Waar kwam het geschut vandaan en hoe groot was deze kustbatterij eigenlijk?
Na de Boekendienst een artikel over archeologie gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog.
Wetenschappers houden zich hiermee bezig en zijn op een symposium bijeen geweest. Het verslag daarvan is ook voor u verkrijgbaar.

Ook nu weer een uitgebreid verenigingsnieuws met nieuwe leden.
De acties van de penningmeester op facebook en de website zijn succesvol. Prima idee om ook
de nieuwe leden op deze wijze kennis te laten maken met de vereniging en ons speciale nummer over de voedseldroppings.

tb556