Terugblik 602: maart 2020

Voor u ligt de Terugblik van Maart. U vindt daarin een artikel over de bevrijding van psychiatrische instelling het Groot Graffel in Warnsveld van een lid uit Canada. Als tweede het vervolg-artikel over Klein Duimpje.


(meer…)

TERUGBLIK SEPTEMBER 2015 (552)

terugblik sept 552Ons redactielid Peter Schaapman schreef voor zijn studie een scriptie over de redding van de Deense Joden. Hij deelt dit graag met ons: in dit nummer vindt u deel 1.
Martijn Reinders vertelt in zijn artikel “Duitse buitmunitie in Nederland” hoe Duitsers gebruik maakten van buitgemaakte wapens, de voor-, maar zeker ook de nadelen.
Het op gang komen van het particulier postverkeer naar het buitenland vanuit het bevrijde gebied onder de rivieren wordt door Adam van der Linden behandeld aan de hand van een aantal interessante poststukken.