De stichting kent diverse boekpublicaties, maar ook procedures werden gevoerd om verdedigingswerken te behouden, soms met succes, soms ging iets later alsnog verloren.
De overheid ziet Menno van Coehoorn steeds meer als gesprekspartner.
Het Documentatiecentrum aan de Mariaplaats te Utrecht is volledig digitaal ontsloten.
Ook functioneert de website www.coehoorn.nl prima.
Wel behoeft internationale samenwerking verbetering.
De Stichting Menno van Coehoorn kon veel plaatselijke verenigingen helpen .
Regionale correspondenten zijn ogen en oren voor de stichting in het hele land..
De sprekers lieten zien hoe de verdedigingswerken er thans uitzien en ons inspireren voor de toekomst.
Prof. Dr. W. Klinkert benadrukte het bewaard blijven van verdedigingslinies als geheel in Nederland. Als het wordt versnipperd, verliest het zijn samenhang en verdwijnt een stuk cultureel erfgoed. Als voorbeeld werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie genomen en getoond hoe in de loop der geschiedenis de verdedigingslinies werden vervangen door een mobiel veldleger en vestingwerken. Amsterdam kreeg een eigen verdediging, de stelling van Amsterdam, waarbij Schiphol het militaire vliegveld binnen die stelling werd.
Gedeputeerde W.C. Luijendijk van de provincie Noord-Brabant toonde hoe men daar een eigentijdse samenhang geeft aan overblijfselen van de Zuider Waterlinie.
“het pad van de versteende ridders” is een fiets- en wandelroute langs oude verdedigingswerken in Noord-Brabant zie ook www.forten-brabant.nl
Ir. D. Sijmonds liet zien hoe de Nieuwe Hollandse Waterlinie 85 km lang, 5 km breed, in te passen is in de huidige tijd door een ruimtelijk regiem waarbij de hoofdverdedigingslijn geaccentueerd wordt, hetgeen is vastgelegd in Panorama Krayenhoff.
Dr. J.P. Rehwinkel, burgemeester van de vestingstad Naarden toonde hoe vestingwerken behouden kunnen worden, ook door herbestemming en hoe het toerisme ontwikkeld kan worden. In Naarden kan men nu met de mobiele telefoon een hoorspelwandeling door de oude vesting maken.
Ir. Broesi heeft een kaart van Nederland gemaakt waar het militair erfgoed versus ruimtelijke en toekomstige ontwikkelingen is afgebeeld.
Aan prof. Drs. A.L.L.M. Asselbergs de taak om samenhang te brengen in de verschillende benaderingen van de vorige sprekers.
Een bijzonder leerzame, interessante jubileumviering, waarbij iedere symposiumganger na afloop een jubileumgeschenk ontving: een prachtige kaart met de vestinglandschappen in Nederland, de vestingen en linies met een uitgebreide toelichting.
De Documentatiegroep ’40-’45 feliciteert de Stichting Menno van Coehoorn met haar 75 jarig jubileum en dit prachtige symposium.

Dirk Docter