Overdracht zal geschieden op het bordes voor het Airborne Museum
door de huidige president Majoor (Retd) T.J.Herman en de General Secretary
Mevrouw Luitenant (Retd) I Hrynkiewicz in aanwezigheid van de Poolse veteranen die
dit weekend de 61e herdenking bijwonen.

De overdrachtsceremonie zal muzikaal worden omlijst door het
Poolse Jeugdorkest Promyki-Krakowa onder leiding van mevrouw Dr. Roma.

Voor het
veroveren van de brug bij Arnhem was de Britse 1e Airborne Divisie
versterkt met de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade
onder bevel van generaal-majoor S.Sosabowski. De brigade zou met 1500 man op 19
september 1944 landen ten zuiden van de Rijnbrug bij Arnhem. Door slechte
weersomstandigheden werd slechts een deel van de brigade gedropt. Echter niet
bij de Rijnbrug maar bij Driel. Het eerder met zweefvliegtuigen ingevlogen
materiaal ging bij de landing bijna geheel verloren. De Polen hadden nauwelijks
middelen om de Rijn over te steken. Ongeveer 350 manschappen bereikten de
noordelijke Rijnoever. De rest van de Brigade vocht bij Driel en hield zo de weg
open waarlang de 2000 Britten na de verloren slag op 25 september de eigen linies
konden bereiken. De Britse legerleiding stelde later, ten onrechte, de Polen
voor een groot deel verantwoordelijk voor het mislukken van de Slag om Arnhem.

Het merendeel van de Poolse
parachutisten keerde na de oorlog niet terug naar Polen maar bleef in Engeland.
Op 25 februari 1948 richten de oud-parachutisten in Engeland de Polish Airborne Forces Association op met
Walny Zjazd als de eerst president. Pas na het einde van de Koude Oorlog konden
ook parachutisten die in Polen woonden lid worden.

De Poolse oud-parachutisten namen jaarlijks deel aan de
herdenkingen in Arnhem, Driel en Oosterbeek.

Op 14
september 1959 kreeg de Associatie in Driel een vaandel aangeboden. Het geld hiervoor was bijeengebracht door
inwoners van de plaatsen waar de Polen gevochten hadden. Met het verstrijken
van de jaren is het aantal leden zozeer geslonken dat de Vereniging dit jaar besloten
heeft zichzelf op te heffen en hun vaandel in het Airborne Museum “Hartenstein”
onder te brengen. Daar zal het tentoongesteld worden als een herinnering aan de
inzet van de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade tijdens
de Slag om Arnhem in september 1944

Presidenten van de Polish Airborne Forces Association en Poolse
leiders van de Pilgrimage waren:

W. Zjazd van 25-2-1948 tot 26-11-1954

J.P.Morawicz van
26-11-1954 tot 30-11-1983

J.J.Lorys van 1-11-1983 tot 10-9-1988

Z,R.Gasowski van 10-9-1988 tot medio augustus 2003

Major (Retd) T.J.Herman vanaf augustus 2003 tot heden.

___________________________________________________________________________

Noot voor de redactie.

Voor meer informatie kan tijdens de openingstijden van het
Museum contact opgenomen worden met W.Boersma of F.Smolders tel 026-3337710.

Bron: Airborne Museum