Dat heeft PVV-Kamerlid Bosma maandag aangekondigd.

Bussemaker zei zondag bij de Nederlandse Moslim Omroep dat het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) speciaal voor pabostudenten meer informatie verzamelt over de rol van allochtonen bij de bevrijding van Nederland. De toekomstige leerkrachten kunnen de opgedane kennis dan later verder verspreiden onder hun leerlingen.

Bosma is verbijsterd door de uitspraken van Bussemaker. „Ze mag zich helemaal niet bemoeien met onderwijs.” Hij vindt dat pabostudenten zich allereerst moeten concentreren op betere reken- en taalvaardigheden.

Het PVV-Kamerlid vermoedt dat de PvdA-politica „het moslimelectoraat wil paaien.” Hij noemt de uitlatingen van de staatssecretaris „multiculturele geschiedvervalsing” en een „politiek correcte versie” van de geschiedenis. „Dit is onderwijs inzetten voor het linkse populisme, gericht op de moslimstem.”

De rol die allochtonen hebben gespeeld bij de bevrijding van Nederland is „te verwaarlozen”, meent Bosma. Het NIOD onderschrijft die conclusie.

„De rol van allochtonen bij de bevrijding van Europa is echter wel significant te noemen”, aldus NIOD-onderzoek D. Barnouw maandag in NRC Handelsblad. „Er is veel bekend over Marokkaanse strijders in Duitsland en Italië. (…) Ik vind dat je echter ook moet vertellen dat veel Marokkanen in Franse dienst waren om geld te verdienen. Nu hoor je wel eens dat ze Europa wilden bevrijden en het antisemitisme wilden stoppen. Dat is natuurlijk flauwekul.”

Het NIOD doet momenteel onderzoek naar wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd in de herkomstlanden van allochtonen. Het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) hoopt dat dat onderzoek bijdraagt aan meer betrokkenheid van Marokkanen bij de dodenherdenking en de viering van de bevrijding. Een aantal jaar geleden verstoorden Marokkaanse jongeren met antisemitische motieven de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam.

NIOD-onderzoeker Barnouw vindt dat allochtonen „absoluut” meer moeten worden betrokken bij 4 en 5 mei. Maar, zegt hij, „we moeten van een dergelijk effect van ons onderzoek niet ongelooflijk veel verwachten. Wij leggen in Nederland veel nadruk op de moord op de Joden. Maar voor een aantal niet-Nederlanders zijn het de Joden die de Palestijnen onderdrukken. Dat zal een moeizaam punt blijven.”