Eind april verscheen op de gemeentelijke informatiepagina in het Nieuwsblad een mededeling dat een aanvraag was ingediend voor de sloop van een woning plus bunker aan De Schans. Daarna is er niets meer over gemeld, maar inmiddels is de sloopvergunning wel verstrekt. Het huis is al tegen de vlakte gegaan.

"Ik dacht dat de vergunning voor de sloop van de bunker nooit toegekend zou worden, aangezien die bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie behoort. De bunkers zijn voor 1940 gebouwd en maken dus onderdeel uit van het stelsel van forten dat we willen gaan bewaren als punten van herkenning in het landschap. Dan is het toch vreemd dat we toestemming geven de bunkers te slopen?" Volgens wethouder S. van de Heuvel hebben de bunkers echter niet de status van monument. En als er geen argumenten zijn om een sloopaanvraag te weigeren, moet die worden verleend. "De bunkers staan nog niet op de Werelderfgoedlijst en hebben geen status als monument. Dat genieten ze dus geen bescherming." Het feit dat de bunkers geen monument zijn, is ook de reden dat de sloopaanvraag niet is behandeld in de Monumentencommissie, zo heeft Van den Heuvel Visser laten weten. Volgens Visser echter gebeurt het in de praktijk wel degelijk dat sloopaanvragen van niet-monumenten toch in de Monumentencommissie aan de orde komen. Overigens heeft Van den Heuvel toegezegd de gang van zaken nog eens schriftelijk toe te lichten. Visser wil onder meer weten waarom de verlening van de vergunning niet is gepubliceerd op de gemeentelijke infopagina. "Officieel kun je bezwaar maken tegen een sloopvergunning, maar als het bericht niet is gepubliceerd valt dat niet mee." Het heeft Visser verbaasd dat vanuit de gemeente niet is geprobeerd in een gesprek, de eigenaar van de bunker te wijzen op het belang van de bunker.