Over welke oorlogsgeschiedenis ga je dan schrijven ?
 
Dit weinig bekende stukje Nederlandse geschiedenis gaat over een Philips werkplaats in
het concentratiekamp Vught. Op last van ‘Berlijn’ vestigde (Frits) Philips in februari 1943 een werkplaats voor gevangenen binnen het prikkeldraad van dat kamp, met lange tijd de overeengekomen grote mate van eigen zeggenschap.Tot september 1944 zijn daar o.a. knijpkatten en scheerapparaten geproduceerd, maar met opzet ook ‘kriegswichtige’ radiobuizen om jonge joodse vrouwen door dat werk vrij te stellen van deportatie. Even verliesgevend waren slim bedachte werkzaamheden op Tekenkamer, Rekenkamer en Schrijfkamer. Ruim 3.100 gevangenen, mannen en vrouwen, hebben het geluk gehad korte of langere tijd als Philips-Kommando daar te hebben gewerkt. Zo hebben van de 600 joodse werkers er 400 de oorlog overleefd.
 
Waar vind je meer informatie over het onderwerp ?
Kijk op www.philips-kommando.nl voor een schets van de geschiedenis van het Philips-Kommando op basis van persoonlijke ervaringen. Die vind je ook in een geïllustreerd informatieboekje dat je via info@nmkampvught.nl kunt bestellen (5 euro). Wil je een nog duidelijker beeld krijgen, bezoek dan de reizende tentoonstelling ‘Licht in het Donker’ Die is nog tot 7 oktober in het Museon te Den Haag te bezoeken. Aansluitend staat die in Overloon (Liberty Park) en in Heerlen (Bernardinus College) in februari/maart 2008.
 
Waarom een landelijke wedstrijd ?
Onze Stichting wil zoveel mogelijk jongeren laten kennis nemen van deze bijzondere geschiedenis met soms bizarre lotgevallen en ook van de terreur en onderdrukking door SS-ers binnen en buiten het kamp. Daardoor word je je bewust van de onaanvaardbare gevolgen van totalitaire systemen zoals het Nazi-regime. Om jou als eindexamenleerling extra te stimuleren je werkstuk over dit onderwerp te schrijven organiseren wij onder het motto ‘Philips-Kommando, Kennisnemen en Bewustworden’ een landelijke wedstrijd met mooie prijzen, afzonderlijk voor HAVO- en VWO-leerlingen. Uitgeverij Malmberg (wedstrijdsecretariaat) en Nationaal Monument Kamp Vught (gastheer prijsuitreiking) ondersteunen ons in natura bij de organisatie.
 
Ben je geïnteresseerd in het onderwerp en wil je meedoen aan de wedstrijd?
Geef je vóór 31 oktober a.s. op via het wedstrijdformulier op www.philips-kommando.nl .
Op een zaterdag in november 2007 is er een ontmoetingsmiddag in Vught met enkele oud-werkers van het Philips-Kommando gepland. Je bent van harte welkom. Uiterlijk 2 april 2008 stuur je je werkstuk, zowel schriftelijk als digitaal naar het wedstrijdsecretariaat bij Uitgeverij Malmberg. Begin mei 2008 maakt de jury van historici de winnaars bekend De prijsuitreiking vindt plaats in Nationaal Monument Kamp Vught op 14 of 15 mei 2008.
Voor vragen kun je terecht bij info@philips-kommando.nl. Graag zien we je inschrijving tegemoet.
STICHTING GESCHIEDSCHRIJVING PHILIPS-KOMMANDO CONCENTRATIEKAMP VUGHT ’43’-‘44
 
Specifieke wedstrijd informatie
 
Inhoud profielwerkstuk:
Het werkstuk moet allereerst voldoen aan door eigen docenten te stellen eisen. Bij het weergeven van de geschiedenis dient specifiek aandacht geschonken te worden aan de volgende aspecten:

de dilemma’s van de veelsoortige betrokkenen
het thema ‘Goed’ of ‘Fout’;
de getoonde durf en vindingrijkheid;
de schendingen van mensenrechten in en buiten het kamp door het Nazi-regime;
vergelijkbare hedendaagse voorbeelden hier en elders.
In www.philips-kommando.nl staan de volledige Richtlijnen voor inhoud en omvang.
 
Omvang profielwerkstuk:
Maximaal 6.000 woorden tekst en niet meer dan 15 pagina’s (incl. illustraties), getypt in Arial 12, A4 formaat, in het Nederlands.
 
Jury:
De jury van historici staat onder leiding van prof. dr. J.C.H. Blom, oud-directeur van het NIOD. Ervaren docenten geschiedenis beoordelen de profielwerkstukken. Zij nomineren maximaal een tiental werkstukken voor zowel VWO- als HAVO-leerlingen. Daaruit bepaalt de gehele jury de winnaars van de verschillende prijzen.
 
Prijzen:
De winnaars van de 1e en 2e prijs krijgen een geldprijs van € 600,-, resp. € 400,-.
Voor de overige (maximaal acht) winnaars zijn er prijzen in natura, waaronder elektronische Philipsprodukten en enkele forse boeken- en cd-pakketten/bonnen.
Schin op Geul, 10 september 2007