Onze Algemene Ledenvergadering 2019 vond plaats in Achterveld, op de dag dat deze Terugblik bij de leden bezorgd werd.

Onze eerste ledenvergadering op deze historische locatie waar in 1945 de onderhandelingen tussen geallieerden en Seyss-Inquart plaatsvonden over de voedseldroppings.

Onze eerste beurs trok veel belangstelling van leden die soms van ver waren gekomen voor de filateliebijeenkomst, maar ook veel bezoekers uit de regio die nieuwsgierig waren geworden door berichten in de lokale media.

Een geslaagde beurs, waar je altijd iets verrassends vindt.

Op 7 december 2013 was een bunker in Scheveningen te bezoeken tijdens een unieke openstelling.

De ingang van de bunker zou voor het eerst sinds 1996 weer vrij gegraven worden, waarna de bunker slechts één dag voor het publiek toegankelijk zou zijn.

In ons hoofdartikel wordt alles verteld over dit complex van waaruit de activiteiten van de Schnellboote op de Noordzee en in Het Kanaal geleid werden.

Naarmate de anti-Joodse maatregelen in het vooroorlogse Duitsland toenamen, besloten Joodse ouders hun kinderen naar veilige landen te sturen, één van hen was Ellen Weinberg.

Aan de hand van poststukken wordt de route gereconstrueerd die zij gevolgd heeft tot zij op 14 mei 1940 met het laatste schip de haven van IJmuiden verliet op weg naar Engeland.

Een bijzondere oproep met aansprekende gegevens en foto’s over een verzetsman die voor de Kriegsmarine naar Roemenië is geweest sluit deze Terugblik af.

Leden kunnen oproepen insturen voor de Terugblik of onze e-mailnieuwsbrief