De ruzie is ingegeven door de stap van het ministerie van Onderwijs om de gedwongen zelfmoord van veel eilandbewoners te schrappen uit geschiedenisboeken.
Er zou ondanks veel ooggetuigenverslagen hoegenaamd onvoldoende bewijs zijn voor de praktijken van het leger.
De volksvertegenwoordiging van het eiland Okinawa eist dat het departement de opdracht aan uitgevers om de gewraakte passages te schrappen, intrekt.
bron: www.reformatorischdagblad.nl