Bedoeling is dat de borden het hele jaar blijven staan.
?Wat vaker opvalt is dat mensen uit Berlicum eigenlijk nauwelijks weten dat in de oorlog in Gemonde onderduikers hebben gezeten. En andersom weet een Gestelaar of Gemondenaar eigenlijk maar half dat een groot deel van Berlicum en Middelrode in die tijd is platgegooid. Met een initiatief als dit zorg je dat de mensen iets meer over elkaars verleden te weten komen?, meent Pommer.
Ook de reizende tentoonstelling behandelt de oorlogsjaren in de dorpen. Maar daar wordt per paneel ??n dorp belicht. Dus de geschiedenis in grote lijn.
Bevrijdingsvuur
Voor het hele herdenkingsprogramma heeft de gemeente een bedrag van 34.000 euro uitgetrokken. En bij die herdenking hoort ook het ophalen van het Bevrijdingsvuur dat jaarlijks wordt ontstoken in Wageningen. Verder wordt gedacht aan een rijtocht in oude legervoertuigen voor de Engelse veteranen. ?Zo nog een keer alle dorpen bezoeken?, stelt Pommer.

# In de vijf dorpen van de gemeente Sint-Michielsgestel worden voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog wandel- fiets- en autoroutes uitgezet.

# In elk dorp komen bij gedenkwaardige gebouwen en plekken uit die periode borden te staan met daarop foto?s van zestig jaar geleden en tekst.
# De plekken worden met elkaar verbonden middels diverse routes.
# Ook komt er een reizende tentoonstelling waarin de belangrijkste gebeurtenissen per dorp worden opgenomen.
# Daarnaast willen enkele oud-strijders op basisscholen toelichting geven over WO-II.

Bron: Brabants Dagblad