Het gaat de gemeente om een proefvak van 6 hectare tussen de Holtense Geskesdijk en de Holterstraatweg. Dit waterwingebied zal worden gedetecteerd en onderzocht op aanwezigheid van explosief materiaal.


De gemeente heeft in augustus vorig jaar infraroodfoto?s laten maken. Deze foto?s zijn gescand op mogelijke verstoringen in de grond die zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van explosieven. Daarbij is ook oud fotomateriaal uit de Tweede Wereldoorlog gebruikt om te kunnen bepalen of de grondverstoringen veroorzaakt zijn door de aanwezigheid van munitie.


Vorig jaar heeft de gemeente op basis van een historisch onderzoek een verdacht gebied aangewezen van ongeveer 28 hectare, waarin mogelijk niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen liggen. Het zou gaan om explosief materiaal afkomstig uit een munitietrein die door geallieerde vliegtuigen in het Twenhaarsveld onder vuur is genomen. Alle grondeigenaren zijn vorig jaar op de hoogte gesteld en er zijn waarschuwingsborden geplaatst bij de Geskesdijk in Holten. De Veenweg is inmiddels afgesloten voor het verkeer.


Het college heeft opdracht verleend tot het maken van een bestek voor dit project. Nadat het proefvak is onderzocht, moet worden bekeken of een groter terrein wordt onderzocht. Ook kan dan worden bepaald of de waarschuwingsborden moeten blijven staan of niet. Dat geldt ook voor de mogelijke openstelling van de Veenweg in Holten. Verwacht wordt dat het opstellen van een bestek en het houden van een aanbesteding in het derde kwartaal van dit jaar rond zal zijn. De werkelijke uitvoering van het onderzoek vindt dan eind dit jaar of begin volgend jaar plaats.


Bron: Reformatorisch Dagblad