De munitie is afkomstig van een Duitse munitietrein die in oktober 1944 is beschoten en geëxplodeerd. Tijdens de spoorbaanvernieuwing in 2003 zijn onder de spoorbaan al diverse munitieresten gevonden en verwijderd.

Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt een proefvak van circa 6 hectare nader onderzocht en wordt eventuele munitie weggehaald. Het betreft het meest westelijk gelegen terreingedeelte op het Vitensterrein, dat in een punt toeloopt tussen de provinciale weg N350 en de spoorbaan Rijssen-Holten.

De gemeente heeft een bestek laten maken en het project is aanbesteed. Leemans Speciaalwerken in Vriezenveen zal de klus uitvoeren. Het tot ontploffing brengen van de explosieven zal gedaan worden door Explosieven Opruimingscommando van de Koninklijke Landmacht.

Als het onderzoek en de ruiming van het proefvak is voltooid, wordt bezien of er nog meer zoekwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Ook wordt dan bepaald of waarschuwingsborden verwijderd kunnen worden en of de Veenweg langs het spoor weer open kan voor het verkeer. Het terrein is nu nog afgezet met een omheining en het is niet toegankelijk voor het publiek.

Bron: www.refdag.nl