Met de wet wordt een verandering aangebracht in de rehabilitatiewet van 1998, waarin veroordeelde homoseksuele soldaten die in de nazi—tijd veroordeeld zijn wegens hun homoseksuele geaardheid en deserteurs uit het leger, worden vrijgepleit van strafbare gedragingen, maar individueel een procedure moesten starten voor volledige rehabilitatie. De Duitse minister van Justitie, Herta Dubler—Gmelin, zei dat de wet weliswaar veel te laat komt, maar nog steeds nuttig is. De christen—democratische CDU/CSU—combinatie stemde tegen de wet, omdat er volgens parlementslid Jurgen Gehb ondanks het misdadige karakter van het nazi—regime toch soldaten terecht zijn veroordeeld voor desertie. Bovendien lijkt de wet alle soldaten die niet gedeserteerd zijn „moreel te diskwalificeren”, aldus Gehb.