Register MFP’s

Behorende bij artikel:

Hellingafwaarts… Nederlandse scheepswerven tijdens de Tweede Wereldoorlog. deel2 – 193 landingsvaartuigen en agressieve varianten voor de Kriegsmarine.

Terugblik ’40-’45 No. 634 februari 2023